Education

  • 2003 Haydarpaşa Numune Education Research Hospital
  • 1991 Selçuk University Medical Faculty
Language: English

Experiences

  • 2019 – Now Çakmak Erdem Hospital
  • 2013 – 2019 Emsey Hospital
  • 2003 – 2012 Haydarpaşa Numune Education Research Hospital
  • 2000 – 2003 Suşehri Public Hospital

Selected Publications

A. SCI Publications

1.The relationship between pelvic (ring and acetabulum) fractures and organ injuries. Polat A,  Ozkan E, Ulku TK, Topaloğlu U. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology pp.  January 2012, Volume 22, Issue 1, pp 35–39 |doi:10.1007/s00590-011-0774-1.

2.Treatment of Lateral Epicondylitis Using Betahistine Dihydrochloride.Authors: Polat, A, Ekinci, O, Terzioğğlu, B, Canbora, MK1, Müftüoğğlu, T, Görgeç, M. Journal of Musculoskeletal Pain. October 2011 Volume 19, Number 4, doi.org/10.3109/10582452.2011.609643.

3.The value of plain X-rays in predicting TFCC injury after distal radial fractures.Bombaci H, Polat A, Deniz G, Akinci O. J Hand Surg Eur Vol. 2008 Jun;33(3):322-6. doi: 10.1177/1753193408090106.

4.Intramedullary nailing versus minimally invasive plate osteosynthesis for distal extra-articular tibial fractures: a prospective randomized clinical trial.Polat A, Kose O, Canbora K, Yanık S, Guler F.J Orthop Sci. 2015 Jul;20(4):695-701. doi: 10.1007/s00776-015-0713-9.

5.Prevention of proximal junctional kyphosis after posterior surgery of Scheuermann kyphosis: an operative technique.Yanik HS, Ketenci IE, Polat A, Ulusoy A, Deniz G, Kose O, Erdem S.J Spinal Disord Tech. 2015 Mar;28(2):E101-5. doi: 10.1097/BSD.0000000000000157.

6.Relationship between the functional outcomes and radiological results of conservatively treated displaced proximal humerus fractures in the elderly: A prospective study.Canbora MK, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M.Int J Shoulder Surg. 2013 Jul;7(3):105-9. doi: 10.4103/0973-6042.118911.

7.Effects of montelukast sodium on tendon healing: An experimental study.

Polat A, Canbora MK, Akakin D, Aykanat F.Indian J Orthop. 2013 Sep;47(5):500-4. doi: 10.4103/0019-5413.118207.

8.Cardiovascular effects of abduction shoulder sling in elderly patients; is it really safe?

Canbora K, Kose O, Gurkan U, Polat A, Erdem S, Haklar U.Arch Orthop Trauma Surg. 2013 Nov;133(11):1557-60. doi: 10.1007/s00402-013-1840-4.

9.Management of Vancouver type B2 and B3 femoral periprosthetic fractures using an uncemented extensively porous-coated long femoral stem prosthesis.Canbora K, Kose O, Polat A, Aykanat F, Gorgec M.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013 Jul;23(5):545-52. doi: 10.1007/s00590-012-1024-x.

10.Carotid sinus hypersensitivity due to shoulder sling pressure after arthroscopic rotator cuff repair: a case report.Canbora MK, Polat A, Subaşı FD, Ulkü TK. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(4):308-11.PMID: 22951763

B. National Peer-reviewed Journal Publications

1.Kalkaneus kırıklarında, kırık tipi ve açısal bozulmanın fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisi(The effect of fracture type and angular deterioration on the functional outcome of calcaneal fractures).Atilla Polat, Abdullah Demirtaş, İbrahim Azboy, Bekir Yavuz Uçar, Yahya Coşar, Gürkan Gümüşsuyu, İdris Ahmet Çakır.Dicle Medical Journal 2011; 38 (1): 35-39.

2.Ruedi/Allgower tip 1 Pilon kırıklarının tedavisinde konservatif yöntem ile plak yöntemi sonuçlarının karşılaştırılması.(Comparison of results of conservative method and plate fixation method for the treatment of Ruedi/allgower type 1 Pilon fractures).Atilla Polat, Abdullah Demirtaş, İbrahim Azboy, Bekir Yavuz Uçar, Mehmet Kerem Canbora, Yahya Coşar, Gürkan Gümüşsuyu. Dicle Medical Journal 2011; 38 (2): 160-163.

3.Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi.(Treatment of tibial diaphysis fractures with reamed and locked intramedullary nailing).Abdullah Demirtaş, Mehmet Oğuz Durakbaşa, İbrahim Azboy, Atilla Polat, Bekir Yavuz Uçar, Yahya Coşar, Gürkan Gümüşsuyu. Journal of Clinical and Experimental Investigations2011; 2 (2): 168-174.

4-İzole humerus tüberkulum majus kırıklarında tedavi sonuçları [Treatment results in isolated humerus majus fractures]

Hakan Serhat Yanık, Mehmet Kerem Canbora, Atilla Polat, Hasan Bombacı, Şevki Erdem, Abdullah Demirtaş.J Clin Exp Invest 2012;3(3): 378-382

5- Erişkin olekranon kırıklarının tedavisinde kullanılan iki farklı gergi bandı tekniğinin sonuçları.Savaş Kara, Atilla Polat , Mehmet Kerem Canbora , Serdar Demİröz. Göztepe Tıp Dergisi 27(1):11-15, 2012

6-Subperiostal anevrizmal kemik kisti.Olgu sunumu.Atilla POLAT, Abdullah DEMİRTAŞ, Mehmet SAĞBAŞ,Gürkan GÜRKAYNAK.Türk onkoloji dergisi. 2012, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-087

7- Canbora MK, Polat A, Gökkuş K, Görgeç M. Stiffman Sendromlu Olguda İki Taraflı Humerus Anatomik Boyun Kırığı  ve Osteonekrozis: Olgu sunumu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Hastanesi, 53 (1): 51-54, (2013).

8-Bacakoğlu AK, Özkan Y, Canbora MK, Küçük M, Meriç G, Polat A, Çopuroğlu C, Deveci MA, Yüce S.Açık kırıklarda yumuşak doku yaralanmalarına yaklaşım.TOTBİD Dergisi 2013.

9-Şiddetli pilon kırıklarının tedavisinde (Rüedi Allgower tip III) kullanılan iki farklı eksternal fiksasyon yönteminin eklem redüksiyon kalitesine ve uzun dönem ayak bileği fonksiyonlarına etkisi.Retrospektik analitik çalışma.Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Faruk Aykanat, Mücahit Görgeç.Göztepe tıp dergisi 29(3);183-189:2014

10- Açık tibia diafiz kırıklarının gecikmiş intramedüller kilitli çivi ile tedavisi.Hasan Bombacı, Atillâ Polat, İ. Metin Türkmen.Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi.Vol. 14, No. 2, (74-80), 2003

11-Yüksek tibial osteotomiyle birlikte yapılan artroskopinin diz fonksiyonlarına etkisi.Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat , Mehmet Kerem Canbora , Şevki Erdem .Göztepe Tıp Dergisi 27(4):153-156, 2012
C. Presentations

International Presentations

1-Haklar U, Yüksel M, Polat A, Velioğlu A, Türkmen M, Yalçın A.S. Oxygen Free Radicals and Nitric Oxide Play Important Roles in the Injury Mechanism of Degenerative Joint Disease. 9th Transactions of the European Orthopedic Research Society and 4th Efort Congress, O39, Brussels, June 3-4, 1999. (Sözlü sunum)

2- Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Serdar Demiröz, Şevki Erdem.Physical and Psychological Perceptional Changes in Patients with scoliosis Who Are Treated By Surgery. , X. International Turkish Spine Congress, 17-20 April 2013, Cappadocia, Turkey, Abstract Book, 40, (2013).

3- Polat A, Canbora Mehmet, Demiroz Serdar, Erdem Şevki, Yanık Hakan,The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

4- Polat Atilla, Aykanat Faruk, Canbora Mehmet, Gorgec Mucahit, Comparison of long-term results in the treatment of severe pilon fractures, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

5- Polat Atilla Canbora Mehmet kerem Akalin Dilek Aykanat Faruk. Effects of Montelukast sodium on tendon healing, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

6- Canbora K, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M, The treatment of complex proximal fractures with hemiarthroplasty in elderly patients: Functional and radiological outcomes. Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

7- Yanık Serhat Polat Atilla Coşkun Canbora Mehmet Tamer, Erdem Şevki, Demirtaş Abdullah, Bombaci Hasan,. The results of treatment of the isolated greater tubercul fracturesof humerus, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

8- Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Serdar Demiröz, Şevki Erdem. Physical and Psychological Perceptional Changes in Patients with scoliosis Who Are Treated By Surgery.  X. International Turkish Spine Congress, 17-20 April 2013, Cappadocia, Turkey, Abstract Book, 40, (2013).

9-- Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Serdar Demiröz, Şevki Erdem.Physical and Psychological Perceptional Changes in Patients with kyphosis Who Are Treated By Surgery. X. International Turkish Spine Congress, 17-20 April 2013, Cappadocia, Turkey, Abstract Book, 40, (2013).

10- Polat A, Canbora Mehmet, Demiroz Serdar, Erdem Şevki, Yanık Hakan,The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013)

11- Polat Atilla, Aykanat Faruk, Canbora Mehmet, Gorgec Mucahit, Comparison of long-term results in the treatment of severe pilon fractures, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

12- Canbora K, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M, The treatment of complex proximal fractures with hemiarthroplasty in elderly patients: Functional and radiological outcomes. Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

13- Yanık Serhat Polat Atilla Coşkun Tamer, Canbora Mehmet, Erdem Şevki, Demirtaş Abdullah, Bombaci Hasan,. The results of treatment of the isolated greater tubercul fracturesof humerus, Efort Congress İstanbul, Turkey, 5-8 June, Official congress programme, (2013).

14- Tekrarlayan anterior omuz çıkıklarında modifiye Bristow-Latarjet ameliyatı: fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar. M.Kerem Canbora, Özkan Köse, Atilla Polat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS ) 2012.

15- Yaşlılarda çok parçalı proksimal humerus kırıklarının hemiartroplasti ile tedavisi : fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar. M.Kerem Canbora, Atilla Polat, Özkan Köse, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS) 2012

16- Yaşlılarda, deplase humerus üst uç kırıklarının konservatif tedavi sonuçları. (Prospektif çalışma. M.Kerem Canbora, Özkan Köse, Atilla Polat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS ) 2012

17-- Akromioklavikular eklem tip 3 çıkığı ile birlikte olan korakoid taban kırığı: olgu sunumu. Mehmet Kerem Canbora, Emre Bilgin, Atilla Polat, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS) 2012

18- Femoral Neck Fracture in a Patient with an Above Knee Amputation. M. Kerem Canbora, Atilla Polat, Levent Konukoğlu, Tekin Kerem Ülkü, Mücahit Görgeç.Osteosynthese international 2011.Annual congress of the Gerhard Küntscher Society(GKS).14-17 eylül 2011.Makedonia Palace Hotel, Thesseloniki, Greece.

19- Periprosthetic Femoral Fractures After Hip Arthroplasty: Risc Analysis of 27 Cases. M. Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Tekin Kerem Ülkü, Mücahit Görgeç.Osteosynthese international 2011.Annual congress of the Gerhard Küntscher Society(GKS).14-17 eylül 2011.Makedonia Palace Hotel, Thesseloniki, Greece.

20- Cardiovascular effects of abduction shoulder sling in elderly patients; is it realy safe? Mehmet Kerem Canbora, Özkan Köse, Ufuk Gürkan, Atilla Polat, Sevki Erdem, Uğur Haklar.Congress European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow 2014.
National Presentations

1-Tibia distal metafiz kırıklarının tedavisinde mini-invaziv kilitli plakmı, yoksa kilitli intramedüller çivimi tercih edelim? Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Serhat Yanık, Faruk Aykanat (SS21) Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012. (SS21)

2-İzole humerus tuberkulum majus kırıklarında tedavi sonuçlarımız

Hakan Serhat Yanık, Mehmet Kerem Canbora, Atilla Polat, Tamer Coşkun, Hasan Bombacı, Şevki Erdem.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul buluşması 2012.

3-Ameliyat sonrası dönemde kifoz ve skolyoz hastalarında beden algısı.Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Serdar Demiröz, Şevki Erdem.23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi.

4--Diz total endoprotezi uygulanan kadınlar ve erkekler arasında uzun dönemde memnuniyet bakımından fark varmıdır? Behçet Adnan Kafadar, Atilla Polat, Emre Bilgin, Hakan Serhat Yanık, Şevki Erdem.23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi.

5- Pemberton perikapsüler osteotomisinde uygulanan iliak greft rezorbe oluyormu? Behçet Adnan Kafadar, Atilla Polat, Tamer Coşkun, Hakan Serhat Yanık, Mücahit Görgeç, 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi.

6- Aşil tendonu akut rüptürünün cerrahi tedavi sonuçları.Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Suavi Aydoğmuş, Behçet Adnan Kafadar, Şevki Erdem, 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi.

7- M. Kerem Canbora, Ozkan Kose, Ufuk Gurkan, Atilla Polat, Sevki Erdem, Rotator manset yırtıklı olgularda cerrahi tedavi sonrasi omuz-kol askısı kullanımı kardiak ritim üzerinde etkili midir?: Prospektif bir calisma, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 24-27 Nisan 2013, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 44, (2013)

8-Femoral protez çevresi kırıklarda risk faktörleri: 978 kalça artroplastisinin analizi. Kerem Canbora, Faruk Aykanat,Atilla Polat,Mücahit Görgeç,Levent Konukoğlu.22. ulusal Türk milli ortopedi ve travmatoloji kongresi

9-.Olekranon Kırıklarında Gergi Bandı Yöntemi.Savaş Kara, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Hasan Bombacı, Mücahit Görgeç.Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması kongresi 2011.4 mayıs 2011,İstanbul.

10-Çocuk femur diafiz kırıkları tedavisinde klinik sonuçlarımız.Levent Adıyeke,Atilla Polat,M.Kerem Canbora,Hasan Bombacı, Mücahit Görgeç.Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması kongresi 2011.4 mayıs 2011,İstanbul.

11-Distal tibia kırıklarının tedavi sonuçları üzerinde kırık tipinin ve ek yaralanmanın etkileri.Atilla Polat, Abdullah Demirtaş, Tekin Kerem Ülkü, Nazir cihangir İslam. XXI.ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-Sözel Bildiriler. Sayfa 11.İzmir/Çeşme 2009

12-Kalkaneus kırıklarının geç dönem tedavi sonuçları ile ilintili faktörlrin irdelenmesi..Atilla Polat, Gürkan Gümüşsuyu, Mutlu Güngör, Nazir Cihangir İslam. XXI.ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-Sözel Bildiriler. Sayfa 78.İzmir/Çeşme 2009

13-Çocuk femur diafiz kırıkları tedavisinde klinik sonuçlarımız.Levent Adıyeke, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Hasan Bombacı, Mücahit Görgeç..Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011.Sözel Bildiriler.sayfa 75

14-.Olekranon kırıklarında gergi bandı yöntemi.Savaş Kara, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Mücahit Görgeç .Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011.Sözel Bildiriler.sayfa 84

15-Femur diafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivi ile tedavi sonuçları.Serhat Yanık, Atilla Polat, Mücahit Görgeç, Hasan Bombacı.XX:Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.Kongre kitabı sayfa 72.Poster. 2007.Ankara

16-Pelvis kırıklarında tedavi sonuçları.Atilla Polat, Serhat Yanık, Mücahit Görgeç, Hasan Bombacı.XX:Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.Kongre kitabı sayfa 166-167.Poster. 2007.Ankara

17-Femoral protez çevresi kırıklarda risk faktörleri.Kerem Canbora, Faruk Aykanat, Atilla Polat, Mücahit Görgeç, Levent Konukoğlu.22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

18- Bristow ameliyatını takiben tekrarlayan anterior omuz insitabilitesinin cerrahi tedavisi:Geniş Hill-Sachs ve glenoid defektin otojen iliak kanat kemik grefti ile rekonstrüksiyonu:olgu sunumu.Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Lenvent Konukoğlu, Mücahit Görgeç.22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

19- İntertrokanterik kırıklarda kayıcı kalça çivisi ile yapılan tespit yetersizliğinin nedenleri.Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Mücahit Görgeç.22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

20-Bristow ameliyatını takiben tekrarlayan anterior omuz insitabilitesinin cerrahi tedavisi: geniş Hill-Sachs ve glenoid defektin otojen iliak kanat kemik grefti ile rekonstrüksiyonu. Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç,.22. ulusal Türk milli ortopedi ve travmatoloji kongresi

21-İntertrokanterik kırıklarda kayıcı kalça çivisi ile yapılan tespit yetersizliğinin nedenleri.Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Mücahit Görgeç,.22. ulusal Türk milli ortopedi ve travmatoloji kongresi

22- M. Kerem Canbora, Ozkan Kose, Ufuk Gurkan, Atilla Polat, Sevki Erdem.Rotator manset yırtıklı olgularda cerrahi tedavi sonrasi omuz-kol askısı kullanımı kardiak ritim üzerinde etkili midir?: Prospektif bir calisma. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 24-27 Nisan 2013, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 44, (2013).

23- Total Diz Artroplastisi Sonrası Kinezyofobi.Saliha Aydın, Duygu Kurtuluş, Mehmet Arslan, Atilla Polat. 5.Ulusal osteoforoz kongresi 2014.

24- Tetik parmak olgularında USG eşliğinde steroid enjeksiyon uygulaması ile peruktan gevşetme tekniğinin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması.Levent Adıyeke,  Atilla Polat, Emre Karadeniz, Mustafa Sefa özel, Meriç Uğurlar, Zeyit Yalçın(SS).Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014.

25- Uzun kemik kırığı sonrası gelişen erken dönem intramedüller enfeksiyolardafarklı bir yöntem olan intramedüller çivi biçiminde hazırlanan antibiyotikli spacer ile tedavi sonuçlarımız.Levent Adıyeke, Atilla Polat, Emre Karadeniz, Mustafa Sefa Özel, Zeyit Yalçın,Meriç Uğurlar.(SS). Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014.

26- Talus osteokondral lezyonları.Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, İsmail Emre Ketenci, Ayhan Ulusoy, Fatma Gökel, Şevki Erdem. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014.

27- Femur patella altında dönermi.Emre Karadeniz, Mustafa Sefa Özel, Levent Adıyeke, Zeyit Yalçın, Atilla Polat. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014.

28- EFECE tel tutucu sistemlerinin biyouyumlulukdeğerlendirilmesi.Emre Karadeniz, Mustafa Sefa Özel, Zeyit Yalçın, Levent Adıyeke, Mohammed JT Abughalwa, Atilla Polat. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014.