Education

 • Baghdad University Faculty of Medicine / 2008
 • Erenköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital Child and Adolescent Psychiatry and Diseases / 2021

Courses / Seminars

 • Cognitive Behavioral Therapy Theory Training Program for Children and Adolescents, Educator: Assoc. Dr. Vahdet Görmez, Prof. Dr. M.Hakan Türkçapar, Association of Cognitive Behavioral Psychotherapies POEM / 2019
 • Psychoanalysis seminars, Psike Istanbul / 2019- 2020
 • Sexual Dysfunctions TPD / 2018
 • MOXO Attention Performance Test Online Practitioner Certification Training / 2021
Language: English, Arabic, Turkmen

Experiences

 • 2021- Currently Çakmak Erdem Hospital
 • 2016- 2021 Erenköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital Child and Adolescent Psychiatry and Diseases
 • 2015- 2015 Kocaeli University, Department of Orthopedics and Traumatology
 • 2009 – 2013 Iraqi Ministry of Health- Kirkuk Provincial Hospital

Membership Associations

 • Turkish Child and Youth Psychiatry Association
 • Turkish Psychiatric Association
 • Turkish Medical Chamber

Congresses Attended

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yazılar: 

A1. Ekinci O, Üstündağ B, Tunali BD, Abdulrazzaq Al-Bayati MB, Demir H, Adak İ. Priapism With Methylphenidate Use in a Preschool- Aged Boy Resolved With Switching to Atomoxetine. Clin Neuropharmacol. 2019 Sep/Oct;42(5):184-185. doi: 10.1097/WNF.0000000000000357. PubMed PMID: 31361667.
A2. Bıkmazer A, Kadak MT, Görmez V, Doğan U, Aslankaya ZD, Bakır F, Tarakçıoğlu MC, Kaya İ, Gümüş YY, Esin İS, Karayağmurlu A, Adak İ, Yaylacı F, Güller B, Tanır Y, Koyuncu Z, Serdengeçti N, Ermiş Ç, Kaçmaz GB, Gülşen H, Doğru H, Bayati MA, Üstündağ B, Gökler E, Özyurt G, Baykara B, Ekinci Ö, Başgül ŞS, Görmez A, Emiroğlu Nİ, Türkçapar H, Öztürk M. Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2020 Nov 5;:20764020970240. doi: 10.1177/0020764020970240. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 33148091.
B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
B1. 15 Aralık 2018 İstanbul Kağıthane TC. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite-TUEK2018 Çalıştay ve Kursunda düzenlenen hipotez yarışmasında, hipotez birinciliği.

​​Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve anksiyete bozukluğu  tanısı almış çocuklarda uyku alışkanlıklarının karşılaştırılması ve uykunun yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Özalp Ekinci, 2021 TEZ

B2. Processed Meat Products and Snacks Consumption in ADHD: A case-control study Sumeyye Akin1, Fatih Gultekin1, Ozalp Ekinci2, Arzu Kanik1, Busra Ustundag2, Bilge Didem Tunali2, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati2, (NCI-2020-0390.R1) DEHB’li çocuklarda işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalık tüketimi: Vaka kontrol çalışması

Sözel Sunumlar
1) Peer agression in early childhood: Associated medical, psychiatric and familial factors in a clinical sample

Özalp Ekinci, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Muhammed Albayati, İbrahim Adak

Peer aggression in early childhood: Associated medical, psychiatric, and familial factors in a clinical sample

12th International Congress of Psychopharmacology & 8th International Symposium of Child and Adolescent Psychopharmacology

2) Processed Meat Products and Snack Food Consumption in ADHD: A case-control study

Sümeyye Akın, Fatih Gültekin, Özalp Ekinci, Arzu Kanık, Büşra Üstündağ, Bilge Didem Tunalı, Mohammad B.Abdulrazzaq Al Bayati̇, Cemre Yaşöz

Processed Meat Products and Snack Food Consumption in ADHD: A Case-Control Study

12th International Congress of Psychopharmacology & 8th International Symposium of Child and Adolescent Psychopharmacology

Poster Sunumlar

1) Restless Leg Symptoms with Long Acting Methylphenidate in a Boy with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
İbrahim Adak , Muhammed Albayati , Selin İpek Bas, Nazan Ekinci, Cemre Yasoz, Özalp Ekinci

Restless Legs Symptoms with Long-acting Methylphenidate in a Boy with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

12th International Congress of Psychopharmacology & 8th International Symposium of Child and Adolescent Psychopharmacology 2021

Diseases Treated

 • Attention deficit and hyperactivity in children
 • Obsessions in children – obsessions, OCD
 • Eating disorders in children (not eating, not eating, etc.)
 • Autism and pervasive developmental disorders
 • Tic disorder
 • Exam anxiety
 • School phobias
 • Depression, mood disorders in children
 • Anxiety disorder and anxiety in children
 • Difficulty adjusting to school
 • Excessive use of the Internet and computer technologies
 • Toilet habits (Bed-wetting, non-organic constipation, etc.)
 • Speech disorders in children (stuttering, delayed speech, etc.)
 • Learning difficulties in children (Dyslexia, etc.)
 • Substance use disorder in children and adolescents