Education

 • 2002 İstanbul SSK Göztepe Education Research Hospital
 • 1996 Ege University Medical Faculty
Language: English

Experiences

 • Çakmak Erdem Hospital
 • Göztepe Education Research Hospital

Professional Memberships

 • Turkish Gynecology and Obstetrics Association (TJOD)
 • Turkish Perinatal Society

Selected Publications

International Peer-reviewed Journal Publications

 • Tunçay Y., Oztürk D, Tok B,  Demirdöven G,  Omurcan C: Intestinal leiomyoma presenting as a pelvic mass: two case reports. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology 2003;43(4):331-3.

 

National Peer-reviewed Journal Publications

 • BİLGİÇ E,  YÜCEL N, DEMİRDÖVEN G, SEZGİNSOY S:  Genital Prolapsus nedeniyle Yapılan pelvik cerrahide sakrospinöz kolpopeksinin yeri Türkiye Klinikleri Jinekol Obst 13: 345-349,2003,
 • SONGÜLALP-DAL  S, KAYATAŞ-ESER S,  MEŞECİ E,  DEMİRDÖVEN G,  NAKİ M, KANADIKIRIK F: Asemptomatik postmenopozal hipertansif olgulardaki endometrium değişiklikleri.Göztepe Tıp Dergisi 19(3):163-166,2004
 • GÖKÇEN B,  YILDIZHAN R,  ŞAHİN S,  ÖZTÜRK D, DEMİRDÖVEN G,  SÜER S : Multifetal Gebeliklerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi 18(3):168-169, 2003
 • MEŞECİ E, KAYATAŞ-ESER S, DEMİRDÖVEN G, ALBAYRAM F, SONGÜLALP S, NAKİ M, SÜER S: Ağır preeklamptik hastalarda Magnesium Sülfat tedavisinin kanama zamanına etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 34(4): 1-4, 2003
 • Tuncay A.Y,Güzin K, Kireşci A , Yılmaz G, Demirdöven G, Gökcen B, Güclüer B.“Struma ovarii, Nadir görülen over tümörü: Olgu sunumu”. Jinekolojik Onkoloji (The Turkısh Journal of Gynecologıc Oncology) dergisi Eylül Cilt 5,sayı 3:126-128

 

International Presentations

 • Tunçay YA., Güzin K., Demirdöven G., Yücel N. “Prenatal diagnosis of fetal hemivertebrae: A case report’’, II.World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries and VIII.

 

National Presentations

 • Tunçay YA, Güzin K, Demirdöven G, Gökçen B, Yücel N. “Thanatophoric dysplasia: A case report’’. Maternal – Fetal Tıp & Perinataloji – 2002. 17-20 Nisan 2002, Istanbul.. ( 2002). lusal Perinataloji Kongresi, 1-5 Ekim 2002, Antalya
 • Tunçay YA, Güzin K, Yılmaz G, Demirdöven G, Gökçen C, Güçlüer B. “Struma Overii, nadir görülen over tümörü Olgu sunumu”. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya
 • Tunçay YA, Güzin K, Bilgiç E, Demirdöven G, Omurcan C, Yücel N, “Postmenopozal kadında over tümörü tanısı alan intestinal leiomyom: Olgu sunumu’’.
 • 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul.