Education

 • Faculty of Medicine, Faculty of Medicine / 1994
 • KTÜ School of Medicine Psychiatry / 2005
 • Cognitive - Cognitive Therapy Education / 2005
 • EMDR Technique Training / 2012
Language: English

Experiences

 • 2013 - Presently Çakmak Erdem Hospital
 • 2008 - 2012 Sivas State Hospital
 • 2006 - 2008 Trabzon Medical Center
 • 1996 - 2000 Trabzon MCH / FP Center
 • 1994 - 1996 Trabzon Maçka Health Center

Professional Memberships

 • Turkish Nationalities Union
 • Union of Turkish Nations
 • Turkish Psychiatric Association

Selected Publications

Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. S. Ayvaz, C. Hocaoğlu, A. Tiryaki, İ. Ak. Türk Psikiyatri Dergisi

Boğulma fobisi olan bir olgu. S. Ayvaz, K. Sayar, İ. Ak, İbni Sina Tıp Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 Ekim 2002

Bipolas bozukluğu hastalarında mevsimsellik. K. Sayar, S. Ayvaz, İ. Ak, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2002

Servikal travma sonrası değişen bir yaşam öyküsü. Ç. Hocaoğlu, Ü. Kalelioğlu, S. Ayvaz, A. Kaya. Sendrom Dergisi Cilt 14. Sayı 10, Kasım 2002